Dynamons World

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng bạn đến Dynamons trại! Hiện các kỹ năng của bạn nhận được nhân vật mới và vũ khí để đối đầu với những con quái vật ngày càng mạnh mẽ và trở thành đội trưởng tốt nhất.