Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Dynamons đang ở đây và đó là thời gian để chiến đấu!. Cách duy nhất để làm điều này một cách hiệu quả là thông qua một bảng đầy đủ các yếu tố khác nhau mà phải đặt tùy thuộc vào phong trào bạn muốn chạy để đánh bại Dynamon. Nhưng hãy cẩn thận, ông cũng sẽ có cơ hội để làm cho bạn rơi. Phấn đấu khó khăn để kết thúc mà không gian nghỉ ngơi!.