Duo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

cặp này của các phân tử màu đen không thể tách rời. Và không dừng lại vẫn còn. Họ phải đi đường dodging trở ngại trong khi di chuyển với nhau liên tục. Đó là một cuộc phiêu lưu đầy thử thách đòi hỏi tổng tập trung và chăm sóc. Bạn sẽ nhận thấy như bạn lông tua tủa với rất nhiều hồi hộp.