Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tránh xa các hầm ngục của một lâu đài đối đầu Orc đáng sợ. Sử dụng thanh kiếm của bạn theo những cách khác nhau để tiêu diệt chúng và phải cẩn thận bạn chỉ có ba cuộc sống.