Dungeon Fury

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tránh xa các hầm ngục của một lâu đài đối đầu Orc đáng sợ. Sử dụng thanh kiếm của bạn theo những cách khác nhau để tiêu diệt chúng và phải cẩn thận bạn chỉ có ba cuộc sống.