Ducklings

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một con vịt với một nhiệm vụ, tham quan một hồ nước để tìm kiếm vịt con, thu thập chúng và đưa chúng đến tổ, nơi mẹ của con vịt sẽ đền bù cho bạn những nỗ lực. Nhưng hãy cẩn thận với những con vịt còn lại và với những chiếc thuyền không biết đi qua đó, cả hai có thể làm hỏng kế hoạch phức tạp của bạn. By PelicanPartyStudios