Duck Shooter 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tinh chỉnh mục đích của bạn bởi vì bạn sẽ phải bắn một loạt con vịt trong hội chợ ảo này. Chỉ có những màu vàng chuyển động có sẵn như màu trắng. Các màu đỏ loại bỏ điểm và những người tĩnh chỉ đơn giản kết thúc sự kết thúc của trò chơi.