Duck Life Battle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bất kỳ sinh vật nào đều biết rằng cuộc sống là một trận chiến liên tục. Ngay cả khi bạn là một con vịt. Nhân vật chính của trò chơi này là, và phải chiến đấu với loại đồng đội của mình để tiến lên phía trước. Tuy nhiên, nó sẽ không có giá trị làm theo bất kỳ cách nào, bạn sẽ phải thu thập tiền xu, mua, trao đổi và thương lượng để đạt được mục tiêu của bạn.