Dubai Police Parking

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Không có vấn đề thành phố, cũng không phải là loại xe bạn lái xe, khi thời gian để đỗ đặt tất cả các giác quan để làm điều đó một cách chính xác, mà không va vào xe khác hoặc phá hủy bất kỳ loại tài sản cá nhân đến.