Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Quản lý một máy bay chiến đấu trong chiến đấu là rất khó, nhưng vẫn còn phức tạp hơn nếu nó là say rượu, như trong trò chơi này. May mắn thay, đấm sức mạnh kết quả không bị ảnh hưởng bởi lạm dụng rượu.