Drop The Gift

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt mình vào vị trí của ông già Noel. Trèo lên chiếc xe trượt tuyết của bạn và ném quà một cách chính xác, cố gắng có mục tiêu tốt để đi vào ống khói của nhà của những đứa trẻ đang chờ đợi với sự nhiệt tình như vậy. Cẩn thận tính toán khoảng cách và chia sẻ hạnh phúc bằng cách khéo léo tối đa của bạn. Chúc mừng giáng sinh