Drive and Park

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có nhiều cách để đỗ xe. Nó có thể được thực hiện một cách có phương pháp, với sự an tâm. Hoặc nó có thể được thực hiện với một "lần nhấp" duy nhất. Đánh dấu nơi bạn muốn đỗ và chiếc xe và điều này, gần như là một cú nhảy, được đặt ra. Tất nhiên, bạn nên cố gắng tránh va chạm với những chiếc xe liền kề hoặc chạm vào vạch trắng.