Drift Runner 3D Port

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe này tăng tốc xuống một trượt mạch cổng ở đường cong và cố gắng không chạm bất cứ điều gì. Bạn có một giới hạn của điểm tiếp cận và được chỉ tránh đưa ra các đòn bẩy phanh.