Drift Rally Champion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu những gì bạn thích là trượt với xe của bạn khi bạn nhận được vào một đường cong, với trò chơi đua này sẽ có một thời gian tuyệt vời, bởi vì đường cong dồi dào, phong phú và dồi dào tốc độ trượt.