Drift Kin

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có trình độ lái xe nào? Bạn sẽ có thể trong mười hai giây ngắn để vượt qua giữa nón và thùng nổ và đạt đến đích trước khi hết giờ? Khám phá nó bằng cách chơi trò chơi xe hơi này, nơi bạn sẽ phải đặt tất cả sự chú ý và tài năng của bạn vào bánh xe để vượt qua các màn hình khác nhau.