Drift Boss

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái chiếc xe này mà không cần ra khỏi đường và thu thập tất cả các đồng tiền bạn có thể. Sẽ không dễ dàng gì, vì ngoài khóa học đầy những thay đổi đột ngột về hướng, bạn sẽ lái một chiếc xe có xu hướng trượt về phía khe núi. Nó sẽ không thực hiện thay đổi địa chỉ ngay lập tức, phải mất vài giây. Giữ chi tiết đó trong tâm trí.