Dress Up to the Top!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt tên cho mô hình của bạn, áp dụng trang điểm, thay đổi kiểu tóc và chọn quần áo bạn thích nhất. Một khi nó đã sẵn sàng, nó sẽ cạnh tranh với nhiều mô hình khác. Một trong đó có nhiều điểm hơn, ngoài việc chiến thắng, sẽ tích lũy lợi ích mà để mua thêm váy, nhiều thuốc nhuộm tóc và son môi nhiều hơn nữa.