Dream Chefs

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có ước mơ trở thành một đầu bếp thành công? Kiểm tra kỹ năng đầu bếp của bạn bằng cách phục vụ các món ăn mà khách hàng yêu cầu để kiếm tiền và cải thiện nhà hàng của bạn.