Dread Station

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trạm vũ trụ đã bị xâm chiếm bởi tất cả các loại sinh vật ngoài trái đất khủng khiếp. Bạn phải đi qua hành lang ảm đạm được trang bị súng laser của bạn và đi tiêu huỷ tất cả trước khi chúng nhận được nó trước tiên. Bạn phải lưu nhiệm vụ trước khi quá muộn, vì vậy chạy và bắn.