Drawthis.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kết hợp sáng tạo và các đầu mối khéo léo vẽ cho người khác đoán từ. Sau đó, bạn có thể hoán đổi vị trí. Những lợi thế của trò chơi nhiều người!.