Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Kết hợp sáng tạo và các đầu mối khéo léo vẽ cho người khác đoán từ. Sau đó, bạn có thể hoán đổi vị trí. Những lợi thế của trò chơi nhiều người!.