Drawthis2.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kết hợp sự sáng tạo và khéo léo bằng cách vẽ manh mối cho người khác để đoán từ. Sau đó, bạn có thể đổi vị trí. Những lợi thế của trò chơi nhiều người chơi!