Draw In

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn sẽ phải quyết định độ dài chính xác của đường màu đen mà, một khi nó được xếp trên hình bóng vô hạn, bao quanh nó hoàn toàn cho đến khi nó xuất hiện hình dạng thật của nó là gì. Cho dù bạn rơi ngắn hay vượt qua, bạn sẽ phải thử lại.