Dragons.ro

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển con rồng nhỏ của bạn trong các thế giới ma thuật khác nhau, nơi bạn có thể cạnh tranh trong nhiều người chơi với mọi người từ khắp nơi trên thế giới.