Dragonfire, A Game of Pixels

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cậu con rồng cuối cùng vẫn còn sống và sẽ phải chiến đấu quyết liệt chống lại những người muốn con người hủy diệt của bạn. Bay qua thành phố của họ và tiêu diệt tất cả mọi thứ với expulsas lửa bằng miệng.