Dragon vs Icy Bricks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một con rồng rằng bạn càng ăn, càng có nhiều nó phát triển. Bạn sẽ phải trượt giữa khối băng, nhưng khi bạn không có lựa chọn nào khác để phá vỡ chúng, cố gắng ít hơn độ dài của số điện thoại. Khi bạn đã trải qua, tôi sẽ đã đã giảm xuống, vì vậy bạn sẽ cần phải ăn để phát triển.