Dragon Story

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp con rồng nhỏ màu đỏ này vượt qua các màn hình khác nhau và đi đến cuối của chúng trước đối thủ của mình, con rồng xanh. Để làm điều này, bạn phải ném nó từ đại bác sang đại bác để họ có thể đẩy bạn. Đôi khi bạn sẽ phải chờ đại bác đứng trên hàng của mình nếu không bạn sẽ bị bắn trống.