Dragon Killer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khu rừng bị nhiễm những con rồng ném lửa chết người. Để ngăn chúng biến bạn thành than hồng, bạn sẽ phải tính toán khoảng cách và độ cong và ném cây giáo của bạn vào chúng. Lần lượt từng người một. Càng tiêu diệt được nhiều con rồng, số lượng điểm thu được càng lớn. Nhưng nếu bạn thất bại, bạn sẽ kết thúc thành công.