Draggable Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn thích tất cả các loại câu đố, với trò chơi này, bạn sẽ thích, vì nó bao gồm một loạt các tình huống rất khác nhau với một điểm chung duy nhất: giải quyết và sắp xếp một loạt các câu đố sẽ đòi hỏi logic, khéo léo và tốc độ. Giải quyết từng câu đố một và có một thời gian tuyệt vời.