Dracula, Frankenstein & Co.

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những con quái vật kinh điển, Frankenstein, Dracula và những người khác, tất cả đều ở đây để sẵn sàng bắt kịp sự bảo vệ bản thân khỏi cuộc đàn áp mệt mỏi mà họ phải chịu bởi dân làng đang nổi giận. Thế nào? Vì đã sử dụng vũ khí hạng nặng để xé xác con người cuối cùng mà những con quái vật vĩnh cửu này giao nhau.