Down the Mountain

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý một con lợn rừng tốt đẹp đi xuống núi, bạn phải tránh tất cả các nguy hiểm như thuốc nổ, dung nham hoặc cát lún để đi đến đích.