Quảng cáo
7.7
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Sử dụng chuột và các kỹ năng toán học của bạn để chơi trò chơi này. Thêm và trừ các chữ số kép tương ứng, chọn câu trả lời đúng trong cột bên phải của bạn và thêm nhiều điểm.