Dotted Girl Toddler Feed

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Ladybug đậm có để nuôi con gái yêu quý của mình, nhưng không đủ để chuẩn bị ngũ cốc. Giữa muỗng, bạn sẽ phải tạo ra tình yêu, nước và giải trí.