Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Ladybug đang chuẩn bị cho cuối năm. Làm thế nào?, Bởi vì với trang điểm công phu đầy màu sắc. Trước khi áp dụng, bạn sẽ phải trải qua một đầy đủ mặt.