Dotted Girl New Year Makeup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ladybug đang chuẩn bị cho cuối năm. Làm thế nào?, Bởi vì với trang điểm công phu đầy màu sắc. Trước khi áp dụng, bạn sẽ phải trải qua một đầy đủ mặt.