Dots Mania

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những gì trong trò chơi này là tham gia các điểm, trong các nhóm ít nhất hai và không bao giờ theo một đường chéo. Nếu bạn có tiền đề rõ ràng, phần còn lại của trò chơi là làm phức tạp kịch bản với giới hạn thời gian, chuyển động chặt chẽ và các ý tưởng điên rồ khác sẽ làm cho nó dữ dội hơn nhiều.