Dots Linker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên mỗi màn hình, bạn có một bảng điều khiển khổng lồ với đầy đủ các chấm màu và một số lượng cụ thể mà chúng sẽ biến mất. Thế nào? Dựa trên việc nối chúng trong một dòng cho đến khi đạt được số lượng yêu cầu. Tất nhiên, nó không có giá trị gì, bạn nên cố gắng không lạm dụng các động tác của mình vì chúng bị trừ.