Dot Union

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn có các màn hình khác nhau với các cấu trúc bao gồm các chấm trắng, cuối cùng được phân tách bằng các ô vuông màu đen. Nhiệm vụ của bạn là tham gia tất cả các điểm trong một cuộn, mà bạn sẽ phải suy nghĩ về thứ tự. Điều gì sẽ là điểm gốc và cái cuối cùng.