Dot Hunter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn có một điểm trắng mà bạn phải vượt qua từ đầu màn hình này đến màn hình khác, dọc theo cách bạn sẽ tìm thấy các điểm màu khác nhau mà bạn nên tránh trừ khi bạn có thể dựa vào sự giúp đỡ của hai "mục" sẽ cung cấp cho bạn quyền hạn tạm thời.