Dot Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một điểm không ngừng nghỉ với một nhiệm vụ, để đạt được lối ra. Nhưng nó sẽ không dễ dàng. Nhảy để nhảy, bạn sẽ phải di chuyển qua các cấu trúc phức tạp đầy cạm bẫy và nguy hiểm. Từ nền tảng này sang nền tảng tiếp theo, kết hợp các chuyển động của bạn để đạt được lối ra, vượt lên trên tất cả các ngôi sao bạn có thể.