Dorothy's Adventures in Oz

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành Dorothy, các ngôi sao của The Wizard of Oz, thấy ba người bạn của bạn, chơi với các phù thủy và đi vào cung điện mặc quần áo tốt nhất của bạn.