Dora's Magic Land Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barite gà trống nhà ảo thuật đã phá vỡ thành ba mảnh và bị phân tán bởi những thế giới tưởng tượng. Dora sẽ đi tìm thăm ba kịch bản khác nhau, nơi bạn có để vượt qua những trở ngại khác nhau.