Doodle God Good Old Times

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt trên râu trắng, dép và áo dài và trở thành tác giả của tất cả mọi thứ với một trò chơi, nơi bạn phải kết hợp các yếu tố một cách thiết thực và thông minh để cung cấp cho cuộc sống cho những điều mới. Và từ đó, hãy tiếp tục kết hợp cho đến khi bạn tìm thấy nền văn minh hiện đại.