Doodle Creatures

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

con kỳ lạ tạo ra bằng cách trộn các loại khác nhau của các loài động vật và khả năng. Bạn có thể lưu trữ chúng trong một ống nghiệm để tạo ra sinh vật mới trong phòng thí nghiệm của bạn.