Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trộn tất cả các thành phần trong công thức và chuẩn bị bột cho bánh rán, sau đó nướng và sẵn sàng.