Don't Drop the White Ball 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải ngăn chặn mưa của quả bóng màu trắng bằng cách đặt ngay bên dưới chúng sàn catwalk với gai sẽ làm cho chúng nhuyễn. Tuy nhiên, cơn mưa sẽ dữ dội và sàn catwalk sẽ ngày càng nhỏ hơn khi game diễn ra, vì vậy bạn sẽ phải nhanh chóng và chính xác.