Don't Cut Yourself

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy cẩn thận và không tự cắt chính mình khi bạn khóa dao giữa các ngón tay, từ trái sang phải và ngược lại. Mỗi khi bạn sẽ làm điều đó nhanh hơn và vào mỗi dịp bạn sẽ đặt vào nguy cơ sức khỏe của các ngón tay của bạn. Nếu bạn dính dao nhiều hơn ba lần, bạn sẽ bắt đầu lại. Can đảm, cướp biển, điều đó không dễ.