Donkey Kong Classic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi cổ điển trong kinh điển huyền thoại Donkey Kong, đặt mình vào các điểm ảnh của Mario trong cuộc chiến không ngừng nghỉ của mình chống lại cái ác anh phóng thùng Kông. Tinh khiết nỗi nhớ pixelated.