Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Donald Trap là một giám đốc điều hành quyết liệt người, sau một holocaust kinh tế, đã làm thay đổi con số bởi zombie. Giờ đây, ông dành riêng cho phái undead, bắn vào họ so với bình gas gần nhất hoặc cuối cùng, chống lại bất cứ điều gì mà dường như đe dọa.