Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Domino là một trò chơi từ 2 đến 4 người hoặc theo cặp. Mục tiêu của trò chơi là đặt tất cả các chip của bạn trước đối thủ và thêm số điểm cao nhất.