Dominoes Classic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi domino phổ biến đến với thiết bị của bạn, và nó làm như vậy trong khi giữ các tính năng cổ điển của nó nguyên vẹn. Không có gì bạn không biết: Đặt thẻ bằng cách kết hợp số của một trong số các đầu với số có sẵn trên bảng. Hãy cố gắng hành động với trí thông minh và tính toán phong trào của bạn tốt.