Domino Classic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Domino là một trò chơi từ 2 đến 4 người hoặc theo cặp. Mục tiêu của trò chơi là đặt tất cả các chip của bạn trước đối thủ và thêm số điểm cao nhất.