Doll Coloring Book

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn sẽ có cơ hội để sản xuất các khía cạnh nghệ thuật nhất của bạn tô màu hai bản vẽ trong đó Barbie thích bơi với một con cá heo và cố gắng trên trang phục đẹp.